Wethouder Bakker deelt certificaten uit aan vrijwilligers

Op dinsdag 29 mei en dinsdag 5 juni vond een training plaats voor vrijwillige woonscanners en voorlichters. Zij gaan zich de komende tijd inzetten voor het project Mijn Huis Op Maat. Wethouder John Bakker kwam hen verrassen met een officieel certificaat en een bosje bloemen.

Project Mijn Huis op Maat
De vrijwilligers doen mee aan een gezamenlijk project van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Via het project Mijn Huis Op Maat willen de gemeenten koopeigenaren uitdagen om hun woning toekomstbestendig te maken. Wethouder John Bakker: “Ook in mijn directe omgeving zie ik dat men steeds langer zelfstandig thuis wil blijven wonen. Daarbij merk ik dat het erg belangrijk is om tijdig een woning klaar te maken voor de toekomst. Ik ben blij dat deze vrijwilligers zich willen inzetten voor dit project, dat ze inwoners uit onze gemeenten bewust willen maken van soms kleine aanpassingen die een woning levensbestendig maken.”

Aanvulling op convenant
Het project Mijn Huis Op Maat is een aanvulling op het convenant dat de gemeenten hebben gesloten met de woningcorporaties in het gebied van Altena. In het convenant staan afspraken over het geschikt maken van woningen, zodat inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen. In het gebied van de 3 gemeenten is 65% van de woning echter in particulier bezit. Het is dus ook noodzakelijk dat huiseigenaren zelf maatregelen te nemen om langer zelfstandig te wonen.