Werkendamse bedrijven op weg naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering

Dinsdag 6 november hebben de deelnemers van de duurzaamheidskring Werkendam een hernieuwde intentieverklaring getekend. Hiermee beloven de partijen zich in te spannen voor een duurzamere bedrijfsvoering, nogmaals 10% CO2-reductie en het opstellen van een plan om geheel klimaatneutraal te ondernemen. 14 bedrijven uit Werkendam en omgeving, de gemeente en Stichting Stimular hebben deze belofte met hun handtekening bezegeld.

Marc Herberigs van Stichting Stimular begeleidt de duurzaamheidskring. De focus binnen de groep ligt op innovatie en het delen van kennis. De bedrijven komen enkele malen per jaar bij elkaar en werken gezamenlijk aan verduurzaming met onder andere de Milieubarometer en de CO2-Prestatieladder.

De hernieuwde samenwerking geeft invulling aan de maatschappelijke roep om de CO2-uitstoot tot 0 te reduceren. Dit start met het maken van een plan waarmee de belangrijkste beslismomenten in beeld gebracht worden. Dat bedrijven dit gezamenlijk oppakken is nog niet eerder vertoond in Nederland. De deelnemers willen dan ook graag een voorbeeldfunctie vervullen voor bedrijven in de regio.

De gemeente Werkendam steunt de duurzaamheidskring en stelt, via de Regio West Brabant, ook een gratis abonnement op de Milieubarometer beschikbaar aan de ondernemers in de regio. Kijk hiervoor op https://online.milieubarometer.nl/aanmelden/rwb/