Nieuwe zorggroep bij Kinderopvang BuitenGewoon in Woudrichem

Nieuwe zorggroep bij Kinderopvang BuitenGewoon

Vanaf oktober 2017 start kinderopvang BuitenGewoon uit Woudrichem met een zorggroep. De groep is bedoeld voor kinderen van twee tot dertien jaar die gedragsmatig, cognitief en/of op ontwikkelingsgebied moeite hebben in de reguliere opvang. De zorggroep is geopend van maandag tot vrijdag van 07:00 tot 18:30 uur en op zaterdag van 09:00 tot 18:00 uur. Op vrijdag 6 oktober om 16.00 uur is tijdens Festival BuitenGewoon de feestelijke opening van de nieuwe groep.

 

Inclusieve kinderopvang

Op het gebied van zorg en welzijn is er een toenemende maatschappelijke verantwoordelijkheid. Kinderopvang BuitenGewoon streeft ernaar om psychosociaal kwetsbare kinderen zoveel mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving, net als ieder ander kind. Met de nieuwe zorggroep draagt het kinderdagverblijf bij aan een inclusieve opvang, waarbij zorgkinderen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven en worden ondersteund waar dat nodig is.

 

Pedagogisch werkplan

Tot heden is de zorggroep bedoeld voor kinderen van twee tot dertien jaar waar zij zes dagen in de week terecht kunnen. Voor kwalitatieve opvang van zorgkinderen wordt een pedagogisch werkplan opgericht op basis van onderzoek, kennis en ervaring van betrokkenen. Om kwalitatieve zorg te waarborgen is het kinderratio anders: één pedagogisch medewerker op vier á vijf kinderen in een groep en twee pedagogisch medewerkers met een maximum van acht á tien kinderen in een groep. Per kind wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld en elk kind krijgt een mentor.

 

Kinderopvang en sociale samenhang

Kinderopvang BuitenGewoon verzorgt opvang aan de Middelvaart 1 in Woudrichem. Overdag kunnen kinderen van nul tot vier jaar terecht bij de kinderdagopvang. Voor kinderen van twee tot vier jaar is er op twee locaties een peuterprogramma. Buitenschoolse opvang is mogelijk vóór school, tussen de middag en na school. Ook gastouderopvang behoort tot de mogelijkheden. Per oktober 2017 komt daar een nieuwe dienst bij: de zorggroep. “Samen zorgen we voor sociale samenhang, waarbij wordt gewezen op de onderlinge betrokkenheid en op de kracht en kwaliteit van de samenleving”, vindt Marion Swart, directeur van Kinderopvang BuitenGewoon. Ze is trots om hier een steentje aan bij te dragen door de nieuwe zorggroep van Kinderopvang BuitenGewoon.

 

Tekst: De Perswinkel