Maak jij een gedicht voor je dorp ?

Op maandag 12 februari presenteerden burgemeester Fons Naterop en de wethouders Paula Jorritsma en John Bakker samen met verschillende verenigingen uit Altena vol trots de plannen die met elkaar zijn opgesteld op weg naar één Altena. Het komende jaar worden er diverse activiteiten georganiseerd op het gebied van Bewegen, Cultuur en Muziek om de 21 kernen die Altena rijk is aan elkaar te verbinden.

Denk hierbij onder andere aan een dag vol bewegen gecombineerd met poëzie van Stichting Poëzie Land van Altena in juni.  In november een prachtig concert in de Grote Kerk van Woudrichem door Collegium Altena en een concert verzorgd door het Luchtmachtorkest.
Om de nieuwe raad welkom te heten, organiseren Altena Brass en Jeugdfanfare Altena een welkomstconcert in januari 2019 met composities gemaakt over Altena!

DORPSGEDICHTEN

Een van de activiteiten die op het programma staat betreft  het maken van 21 dorpsgedichten, een initiatief van Stichting Poëzie Land van Altena. Als inwoner van Altena wordt uw medewerking  gevraagd om samen met een dorpsgenoot het ‘dorpsgedicht’ van uw dorp te maken.

Doel is een blijvend gedicht per dorp, dat is gemaakt door twee inwoners uit het desbetreffende dorp.

Opzet:
1. Een jongere (25-) en oudere (26+) inwoner schrijven zich uiterlijk 17 maart 2018 samen in om een gedicht te gaan maken.
2. Zij leveren daarna uiterlijk 1 mei 2018 een gedicht aan, dat uit maximaal 16 versregels bestaat. Het gedicht moet de kern van hun dorp verwoorden: begrijpelijk en herkenbaar voor de inwoners ook over 50 jaar.
3. Eind juni 2018 dragen zij hun gedicht op originele wijze voor in het eigen dorp.
4. Indien er meer dan één gedicht per dorp is ingediend, bepaalt in augustus 2018 een onafhankelijke jury bestaande uit twee landelijk bekende dichters, welk gedicht in het dorp geplaatst wordt.

  1. In oktober – november2018 worden alle gedichten opnieuw voorgedragen tijdens één van de muzikale avonden in het kader van de eenwording. Tevens wordt er dan bekendgemaakt welke gedichten een blijvende plaats in de dorpen krijgen.
  2. In januari 2019worden de gekozen en beoordeelde gedichten officieel onthuld in de dorpen op het moment van de start van de nieuwe gemeente Altena.

Aanmeldingen en inzendingen aan het secretariaat van de stichting Poëzie Land van Altena o.v.v. Poetry4OneAltena: a3hogenhorst@hotmail.com

Inzendingen worden eigendom van de stichting Poëzie Land van Altena. De dichters doen afstand van hun gedicht; wel behouden zij het recht op vermelding van hun na(a)m(en) en het recht zich te verzetten tegen wijzigingen in het werk.

De plannen worden nu verder uitgewerkt. De komende periode wordt u via deze pagina (en Facebook, Twitter en www.altena2019.nl) op de hoogte gehouden over de voortgang van de plannen.