‘Ik vind stemmen nog wel iets anders dan hier zitten’

Afgelopen dinsdag werd de Jongerenraad Going4Altena officieel geïnstalleerd. De jongeren geven de gemeenteraad Altena onafhankelijk advies over allerlei onderwerpen die belangrijk zijn voor de jongeren in Altena. Leny van der Ham is de projectleider van deze raad. De leden Nick Rombout (20), Kiara Rentrop (14) en Huib van Hemert (16) vertellen hoe zij te werk gaan.

Kunnen jullie vertellen wat jullie precies doen?

Nick: “We proberen als raad alle 21 kernen in Altena te vertegenwoordigen. Dan proberen we de gemeenteraad en dus de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die voor de jeugd van belang zijn. Dat kan dus van alles zijn.”

Waar zijn jullie nu mee bezig?

Nick: “We zijn nu bezig geweest met een project rondom verlichting tussen de kernen in. We zien dat er in de kernen wel straatverlichting is, maar dat het tussen de kernen soms wel erg donker is. We zijn bezig geweest om bepaalde trajecten daadwerkelijk aan te pakken. Dan adviseren we aan de gemeente waar een lantaarnpaal zou moeten komen.”

Hoe doen jullie dat met zo’n grote groep?

Huib: “We hebben verschillende groepen: Nick noemt nu bijvoorbeeld verlichting, maar we zijn ook bezig met jongerenfaciliteiten. Iedereen werkt in een eigen groepje met weer een taakverdeling. En dan doen we ook onderzoek.”

Hoe zit zo’n onderzoek in elkaar?

Nick: “In je groepje zitten drie à vier mensen. We houden een raadsvergadering waarin we overleggen wat we zouden kunnen doen. Als we zeggen dat het een goed idee is om een enquête uit te gaan zetten, gaat een groepje de enquête opstellen en verspreiden; bijvoorbeeld door de enquête naar scholen te sturen, maar ook door deze op facebook te zetten.”

Kiara: “Soms praten we ook met mensen die er veel verstand van hebben. Bijvoorbeeld voor ons project over jeugd en drugs hadden we mensen, die deelnamen aan onze vergadering. Zo krijgen we ook informatie.”

Willen jullie dan ook de politiek in?

Kiara: “Ja, ik heb nu ook al contact met mensen van CDA, wat me heel erg leuk lijkt. Ik ben ook lid van van CDJA Altena.”

Leny: “Dat is ook wel de bijvangst: jongeren maken kennis met wethouders, politiek en de verkiezingen. En dan kan het heel goed zijn dat ze ooit gevraagd worden om deel uit te maken van een partij.”

Zijn jullie nu onafhankelijk van politieke partijen?

Nick: “Ja, in principe blijven we dat ook. De jongerenraad moet politiek onafhankelijk blijven om zo onafhankelijk onderzoek te kunnen doen voor onze thema’s. We brengen dan gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeenteraad Altena. Het is ook de afspraak dat iemand die raadslid of burgerlid wordt bij de gemeente stopt met de jongerenraad, maar gewoon lid zijn van een partij mag wel. Wij bedoelen met onafhankelijkheid dat we niet aan een politieke partij gebonden zijn. We werken dus niet vanuit de gedachte van één bepaald gedachtegoed.”

Huib: “Anders dan ga je stemmen op iets wat je zelf al geschreven of besproken hebt.”

Je mag nog niet stemmen, is het dan niet gek dat je nu wel zoveel inspraak hebt?

Kiara: “Ja, ergens wel: je bent veel bezig met de gemeente en met dingen regelen. Ik vind het ook jammer dat ik nog niet mag stemmen. Ik ben erg geïnteresseerd in de lokale politiek en ook landelijke politiek vind ik erg leuk.”

En jij, Nick, kan al wel stemmen, maar je gaat ook nog dit doen, versterkt dat elkaar dan?

Nick: “Ik ben hiermee begonnen toen ik nog niet mocht stemmen. Ik vind stemmen nog wel iets anders dan hier zitten. Stemmen is echt persoonlijk, het is je eigen belang en in de jongerenraad probeer je juist namens de jongeren vanuit je woonplaats te zitten. Dus ik probeer het belang van die groep te vertegenwoordigen.”

Zoeken jullie nog jongeren?

Leny: “Ja, we hebben nu zestien jongeren, dus er kunnen er nog paar bij. Als iemand interesse heeft, kan hij of zij een bericht sturen op Facebook of Instagram, of mailen naar info@C4L-E.nl.”