Denk en praat mee over de invulling van uw eigen leefomgeving

De gemeente maakt een ronde door Altena om hierover met u in gesprek te gaan

 

De drie gemeenten werken samen met inwoners en organisaties aan de Omgevingsvisie Altena. De concept omgevingsvisie is inmiddels op hoofdlijnen uitgewerkt. Nu is het tijd voor het maken van een verdiepingsslag en te komen tot een gebiedsgerichte uitwerking. Dit willen we graag weer samen met de inwoners en organisaties van Altena doen. We organiseren tussen 29 oktober en 13 november acht bijeenkomsten in Altena en nodigen iedereen van harte uit om bij een van deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Samen bouwen aan Altena

De samenleving verandert en inwoners en ondernemers nemen steeds makkelijker zelf initiatieven en dragen plannen aan. De gemeente wil hier met het nieuwe beleid beter op in kunnen spelen. De omgevingsvisie bevat het beleid van de nieuwe gemeente Altena voor de leefomgeving. Hiermee bereidt de gemeente zich voor op de nieuwe Omgevingswet.

Kom ook en kies een bijeenkomst bij u in de buurt!

De bijeenkomsten om mee te praten over de eigen leefomgeving, zijn verspreid in Altena georganiseerd. Zo hopen we de Omgevingsvisie voor alle kernen en gebieden uit te kunnen werken. De bijeenkomst wordt ingeleid door een wethouder, waarna kort de concept Omgevingsvisie Altena wordt toegelicht. Vervolgens gaan de aanwezigen per kern en per vraagstuk aan de slag met de uitwerking.

De vraagstukken hebben betrekking op: Platteland en recreatie; Voorzieningen en wonen; Kwaliteit en gezondheid; Bereikbaarheid en economie en Energietransitie en klimaatadaptatie.

Kom ook, doe en denk mee zodat we eind dit jaar een breed gedragen omgevingsvisie op tafel hebben liggen!

Aanmelden kan door een mail te sturen naar omgevingsvisie@Altena2019.nl, o.v.v. de datum van de bijeenkomst en voor welke kern u zich wilt aanmelden, of via het aanmeldingsformulier voor de bijeenkomsten op www.altena2019.nl/omgevingsvisie. Na aanmelding ontvangt u de concept Omgevingsvisie Altena.

We zien u graag op één van de bijeenkomsten!