‘De studie loopbaan van’: Hanna van der Hoeven  

Hanna van der Hoeven  15 jaar Wijk en Aalburg.

Voor het platform BeleefAltena  interviewen wij jongeren om beter in beeld te krijgen welke – en waarom zij hun studierichting gekozen hebben. Ook vertellen ze waar zij naartoe gaan voor hun vervolgstudie en of zij weer terugkeren naar de regio waar zij opgegroeid zijn. Het platform laat jongeren zien hoeveel kansen er liggen in Altena op het gebied van werk, recreatie en wonen op het platteland.

 

Basisschool en vervolgopleiding

Hanna ging naar basisschool De Hoeksteen en vervolgens naar het Prinsentuin in Andel.

Ze zit nu in de vierde klas, de examenklas. De gemengde leerweg plus een extra vak, maken het haar mogelijk het diploma VMBO Tl te veroveren. Eerder dit jaar ging haar beroepskeuze nog uit naar de lerarenopleiding met als vak wiskunde. Wiskunde gaat haar heel goed af.  Maar Hanna is van studierichting  veranderd na haar stage op Zorgboerderij Den Hill en kiest nu voor de opleiding verpleegkundige.

‘Hanna verandert van studie richting na haar stage’

 

Sport/vrije tijd

Naast school houdt ze zich bezig met paardrijden, zwemmen, werken, tekenen en verhalen schrijven. Daarnaast houdt ze ervan om alleen en rustig op haar kamer te vertoeven om te lezen en fantasieverhalen te schrijven en deze te plaatsen op een schrijversapp.

‘Jammer dat er in het weekend niet zoveel te doen is in Wijk en Aalburg’

 

Stage

Hanna liep stage op Zorgboerderij Den Hill in Babyloniënbroek, waar ze kon werken met ouderen en kinderen op de dagopvang. Ze liep er stage, het beviel en ze bleef er werken. ‘De werkzaamheden die we samen met de deelnemers doen zijn: oogsten, sorteren en inpakken van de producten die op de boerderij gekweekt zijn, maar ook activiteiten zoals: knutselen, buitenspelen op de trampoline springen en boomklimmen.

Onder begeleiding van een pedagogisch medewerker of een juffrouw van een basisschool. ‘Het is er echt heel gezellig en je wordt er warm ontvangen.’

‘Een deelnemer nam mijn hand vast en zei: “Ik vertrouw jou”. Eerst schrok ik hiervan, maar later dacht ik dat dit wel een heel mooi gebaar is, want deze jongen vertrouwt niet zo snel iemand.’

 

Bijbaan

Hanna had het erg naar haar zin op de zorgboerderij  en zodoende is ze er blijven werken. Maar ze helpt ook af en toe op zaterdag bij bakker Harderman, hij  verkoopt biologische producten op de Noordermarkt in Amsterdam.

 

‘Ze liep er stage, het beviel en ze bleef er werken.’

 

Eten

Het lievelingsgerecht van Hanna is American pancake.

 

Wonen

Wil je in Wijk en Aalburg blijven wonen? ‘Niet per se, maar als het er van komt is dat goed. De afstand onderling is hier wel goed. Veel mensen kennen elkaar, ze weten we je bent, ze kennen je ouders, maar ze weten gelukkig niet alles van je. Voor het zover is zou ik graag naar Israël en de Verenigde Staten van Amerika gaan en daar een tijdje rondtrekken. De keuze om Israël te bezoeken komt voort uit mijn geloof.’

Naast werk is voor Hanna op de trap naar geluk ook van belang: fijn wonen en een goede relatie. Genoeg dus om voor te werken en naar uit te kijken.

 

* Op boerderij “Den Hill” vinden wij het belangrijk dat ïeder mag zijn, wie hij of zij is”. Het gaat om mensen die groeien van positieve aandacht, terwijl men ondertussen allerlei vaardigheden opdoet die belangrijk zijn.


 

Voor het platform Beleef Altena interviewen wij jongeren om beter in beeld te krijgen welke – en waarom zij hun studierichting gekozen hebben. Waar zij naartoe gaan voor hun vervolgstudie en of zij denken weer terug te keren naar de regio waar zij zijn opgegroeid. Daarnaast bieden wij hen jaarlijks het platform Beleef Altena aan om te vertellen over hun ontwikkeling, door het maken van een filmpje/vlog of weer een interview. Om anderen te inspireren naar de zoektocht voor een opleiding die bij je past. De eerste jongeren zijn geïnterviewd door Paul van der Pol, ex schooldecaan en docent geschiedenis, in samenwerking met docent en stagecoördinator Erica Timmermans van het Prinsentuin in Andel.

Het Prinsentuin is een vmbo school waar je kunt leren in de praktijk, op zoek naar je talenten en welk beroep daarbij hoort. Met je vmbo-diploma kun je naar het mbo of havo: dat ligt er maar net aan welke vakken je op het vmbo hebt gevolgd en in welke leerweg je examen hebt gedaan. https://www.prinsentuinandel.nl/home/  

Het platform Beleef Altena is een initiatief van Stichting Altena Kennispoort voortgekomen uit één van de icoonprojecten vanuit de koker van Vrouw & Altena. Het wordt vormgegeven door studenten en het laat jongeren zien hoeveel kansen er liggen in Altena op het gebied van werkgelegenheid, recreatie en wonen op het platteland.

https://www.beleef-altena.nl/: