Altena wordt één gemeente per 1 januari 2019 en dat vieren wij met elkaar en voor elkaar!

Op zaterdag 3 november organiseren de vier serviceclubs een groot feest in het Land van Altena. Aanleiding is de gemeentelijke herindeling waardoor per 1 januari Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem fuseren tot een gemeente, Altena.

WIE ZIJN DIE VIER SERVICECLUBS IN DEZE REGIO?

In Altena zijn vier serviceclubs actief: De Kiwanis, Lionsclub Werkendam, Lionsclub Land van Heusden en Altena en de Rotaryclub Altena. Hoewel de clubs vanuit verschillende tradities zijn ontstaan hebben ze gemeen dat ze zich zowel lokaal als wereldwijd belangeloos inspannen voor het goede doel. Door die gemeenschappelijke doelstelling is er al een aantal jaar geleden een samenwerking ontstaan waarbij de clubs jaarlijks een activiteit organiseren. Dit jaar besloten de clubs om een andere activiteit samen te gaan organiseren en dat werd dit feest. En de gemeentelijke fusie was daarvoor een mooie aanleiding.

 

ZIJN ER AAN DIT FEEST OOK GOEDE DOELEN VERBONDEN.

Jazeker! We hebben bij het maken van de plannen steeds voor ogen gehad dat het een feest voor en door mensen uit Altena moest worden. Dat geldt voor de invulling van het feest – de catering, de muziek, de versiering – en ook voor de goede doelen. We hebben gekozen voor twee goede doelen die direct ten goede kunnen komen aan inwoners van Altena. Onze aandacht gaat dit jaar uit naar twee doelen: het tegengaan van eenzaamheid bij langdurig zieke leerlingen en het bevorderen van een sociaal netwerk voor mensen met een verstandelijk beperking. Beide doelen hebben een gemeenschappelijk thema: het tegengaan van sociaal isolement

Bijna alle kinderen gaan naar school in Nederland en in Altena. Gelukkig maar. En soms is het zo dat een kind niet naar school kan. Dat is vaak tijdelijk, vanwege ziekte. Maar het kan ook in ernstige gevallen voor langere tijd zijn. Sociaal isolement bij kinderen kan ernstige gevolgen hebben en leiden tot een laag gevoel van eigenwaarde, depressie en sociale onzekerheid. Om hier wat aan te doen en het continueren van het contact tussen school en zieke leerling te ondersteunen schaffen we twee communicatierobots aan Deze robots zijn de ogen, oren en stem in de klas van de zieke leerling die zelf niet aanwezig kan zijn. Vanuit huis of ziekbed kan de leerling de robot bedienen en zo het gevoel hebben erbij te horen in de klas.

Sociaal isolement kan ook dreigen voor mensen met een verstandelijke beperking. We hebben dan ook bijzonder veel waardering en bewondering voor het vrijwilligerswerk dat door de Stichting Sprot en Spel Gehandicapten in Altena wordt verricht. Zij organiseren een aantal wekelijkse activiteiten voor groepen gehandicapten en daarnaast ook een aantal bijzondere activiteiten, zoals de truckersdag en sinterklaasavond en een kerstviering.

WAAR WORDT HET FEEST GEHOUDEN?

Oog voor elkaar vindt plaats op zaterdag 3 oktober vanaf 21.00 uur in Kasteel Dussen. Iedereen is welkom. Toegangsbewijzen kosten € 50- per persoon en ondersteunen de twee goede doelen. Toegangsbewijzen zijn te koop via info@oogvoorelkaar.nl en bij de leden van de clubs.