Aandeel vrouwen in de politiek stijgt nauwelijks

ALTENA – Op het gemeentehuis in Werkendam zijn vrijdagmiddag de kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november bekend gemaakt. Van de 209 kandidaten zijn 45 vrouw; een schamele 21 procent. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was 19 procent van de kandidaten vrouw.

Het aantal vrouwen lijkt maar niet te stijgen in de gemeentepolitiek. Omdat sprake is van herindelingsverkiezingen is het moeilijk een inschatting te maken van het aantal verkiesbare vrouwen, omdat het aantal te behalen zetels nu een onzekere factor is. Van de acht partijen hebben in elk geval twee partijen een vrouw als lijsttrekkers bij de komende gemeenteraadsverkiezingen; Paula Jorritsma van Progressief Altena en Pauline van den Tol van Burgerstem Altena. Deze laatste partij heeft procentueel gezien het hoogste aantal vrouwen op de lijst; om precies te zijn vijftig procent. Momenteel tellen de drie gemeenteraden 51 raadszetels; Aalburg telt twee vrouwen in de raad; Woudrichem heeft drie vrouwen en een vrouwelijke wethouder en in de raad van Werkendam zitten drie vrouwelijke raadsleden; een percentage van 12 procent.

Progressief Altena heeft voor de verkiezingen van 21 november tien vrouwen op de lijst en in totaal 37 kandidaten; een percentage van 27 procent. Bij de VVD bestaat een kwart van de kandidaten uit een vrouw. ChristenUnie heeft 23 procent vrouwen, het CDA 17 procent en Altena Lokaal 20 procent. SGP spant de kroon, zij heeft geen enkele vrouw op haar lijst staan. Conclusie van dit relaas, ook na tien Toontje Sprenger pluimen stijgt het aandeel vrouwen in de politiek nauwelijks. Toch blijft Hannie Visser-Kieboom de pluim jaarlijks uitreiken; de eerstvolgende pluim wordt uitgereikt op 8 maart 2019. Dan zal tevens speciale aandacht worden geschonken aan 100 jaar vrouwenkiesrecht.

 

Geschreven door: Hannie visser-kieboom